Forsikring

Derfor skal du have en erhvervsforsikring

Er du virksomhedsejer, er du højst sandsynligt dækket af en lovpligtig erhvervsforsikring. Måske befinder du dig i virksomhedens opstartsfase og mangler derfor af træffe beslutningen om hvem, som skal varetage opgaven som din kommende forsikringsmægler. Det vigtigste for denne beslutning er, at du som indehaver af forsikringen føler dig tryg og dækket ind, hvis uheldet skulle være ude.

For at være bedst mulig dækket spiller det derfor også en stor rolle, at du forholder dig til, hvad der udbydes hos de forskellige forsikringer, og derved kan finde dit bedste match.

Forudse risici

En god forsikringsmægler arbejder proaktivt i form af at være i stand til at forudse nogle potentielle skader, før de indtræffer, som derved altså sparer både penge, ubehag og besvær for forsikringsmægleren samt dig som indehaver af forsikringen. Det kan lyde som en svær opgave at forudse en skade, før den sker, men hvis du er i god dialog med din forsikringsmægler, vil der være mulighed for at nå frem til nogle ting, som kan ændres og forbedres med henblik på at mindske risikoen for en skade.

Det vil også give en vis ro os tryghed, at en professionel har givet sin vurdering og opfattelse af, hvad der kan og bør ændres i din virksomhed.

Undgå for store økonomiske tab

I tilfælde af, at der sker en skade i din virksomhed, vil dette ofte resultere i nogle uforudsete udgifter, som i større eller mindre grad vil have betydning for virksomhedens budget, når skaden skal dækkes. Dette kan både være en medarbejder, som er kommet til skade eller en skade på materielle ting.

Med en erhvervsforsikring skal virksomhedsejeren i mindre grad bekymre sig om, hvorvidt der er tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed, hvis der sker en omkostningstung skade i virksomheden, da en hensigtsmæssig forsikring vil udbetale en pengesum, som vil lette det økonomiske tab alt efter skadens omfang og selvrisiko.

En god dialog

Endnu en god grund til at en erhvervsforsikring er lovpligtig, er den professionelle dialog, som der indledes til, når man som virksomhedsejer kan være forholdsvis uvidende indenfor forsikringsfeltet og derfor behøver sparring for den største sikkerhed. Ved at være i dialog med forsikringsmægleren har virksomhedsejeren altid en sparringspartner at gå til, i tilfælde af, at vedkommende skulle sidde med uforløste spørgsmål, som giver usikkerhed og bekymring.

Det er desuden anbefalelsesværdigt at søge dialog med din potentielle forsikringsmægler, allerede inden du tegner en forsikring for at sikre, at dine ønsker og forhåbninger vil blive indfriet.